Emisie CO2 z pôdy stúpajú s otepľovaním

Ako dramatický dôsledok globálneho nárastu teploty sa očakáva po rozmrznutí severských pôd permafrostu obrovské uvoľnenie CO2. Vedci z Anglickej univerzity v Exeteri však oznámili, že z aj z pôd v miernych klimatických oblastiach, môžu unikať obrovské množstvá skleníkových plynov. V metrovej vrstve ornej pôdy v celom Nemecku sa údajne viaže až 2,5 miliardy ton uhlíka, tvoriaceho štruktúry humusu. Ten sa uvoľňuje…