Kto všetko sa živí poľnohospodárstvom a aký je priemerný farmár v SR?

Štatistický úrad SR oslovuje 34-tisíc fariem, vrátane malých roľníkov a domácností, aby získal unikátne informácie o agrárnom sektore. Štatistický úrad SR realizuje zber dát pre veľký Poľnohospodársky cenzus fariem 2020, ktorého cieľom je podrobne zmonitorovať stav slovenského poľnohospodárstva. Do osobitného zisťovania, ktoré sa realizuje v celej EÚ bolo na základe analýzy rôznych evidencií zaradených približne…

V Maďarsku pripravujú studňovú amnestiu

Vláda v Maďarsku vyhlásila novelu vodohospodárskeho zákona, ktorá upravuje legalizáciu nelegálne zriadených studní využívaných na poľnohospodárske účely. Minister poľnohospodárstva István Nagy vo svojom vyjadrení uviedol, že v ostatných rokoch boli v Maďarsku vybudované desaťtisíce studní na nelegálne zavlažovanie, keďže registrácia týchto vrtov bola komplikovaná a drahá. Návrh to má zmeniť,  zodpovedať za to má Riadiaci orgán pre zavlažovanie, poľnohospodárske…