Fenomén slama

Problematika racionálneho využitia rastlinnej biomasy je  mimoriadne aktuálna a tvorí súčasť alternatívnych postupov efektívneho zhodnotenia slamy. Osobitne je aktuálne spracovanie lignocelulózových substrátov s cieľom výroby produktov s vyššou pridanou hodnotou (Naše pole č. 8/2018, rozhovor s generálnym riaditeľom Envien Group Matejom Sabolom).  Uvedená problematika predstavuje globálny celosvetový trend využitia obnoviteľných zdrojov biomasy. Tým, že viac ako polovica celkového uhlíka…