Odborná polemika na tému: Dilema v označovaní živín vo forme kysličníkov

I napriek tomu, že obsah živín v systéme „pôda – hnojivo – rastlina“ sa nachádza vo forme prvkov, iónov a zlúčenín, naďalej obsah živín vyjadrujeme v kysličníkoch, čo je v rozpore so skutkovým  stavom. Naďalej dogmaticky sa držíme starej zásady, ako keby sme boli v zajatí historického precedensu. Dozrel čas, aby agronomická, agrochemická odborná komunita a pestovateľská prax prehodnotila tento problém…