Družicové pohľady na naše polia

Aj keď sú v poľnohospodárstve metódy diaľkového snímania používané už dlhšiu dobu, v porovnaní s ostatnými oblasťami agronómie ide o relatívne nové postupy. Významnú úlohu zohráva tzv. diaľkový prieskum v lokálne cielenom hospodárení, častejšie označovanom ako precízne poľnohospodárstvo. Sú pritom využívané pokročilé postupy mapovania pozemkov za pomoci geoinformačných technológií pre optimalizáciu hospodárenia na poľnohospodárskej pôde.   Metódy družicového snímania…