Aktuálne problémy slovenského lúkarstva a pasienkarstva

Lúky a pasienky sú po stáročia neoddeliteľnou súčasťou slovenskej krajiny. Optimálny manažment trávnych porastov v súlade s ochranou životného prostredia a potrebami zvierat, zachovanie výmery poloprírodných biotopov a zaraďovanie viacročných krmovín do osevných postupov sú kľúčom k zachovania ekologickej stability krajiny. Okrem toho vedie k zlepšovaniu welféru zvierat, udržaniu pôdnej úrodnosti, a v neposlednom rade sa pozitívne prejavia na efektivite…