Vápnenie z pohľadu pôdneho mikrobiológa

Sprievodným javom okysľovania pôdy je znižovanie pomeru medzi množstvom bázických katiónov a množstvom iónov vodíka, hliníka a železa vo výmennom komplexe. Sorpčný pôdny komplex je následne menej odolný voči vonkajším vplyvom a znižuje sa jeho potenciál udržiavať chemickú rovnováhu v pôde. Výsledné poklesy pH majú za následok početné a druhové redukovanie spoločenstiev pôdnych organizmov. Ak nie…