Odborná polemika na tému: Dynamika tvorby škrobu a bielkovín

Maximum rýchlosti tvorby biomasy a akumulácie dusíka pripadá na fázu steblovania a kvitnutia. Rozdiely v rýchlosti tvorby biomasy vegetačnej hmoty počas vegetácie sú významne závislé od stavu výživy dusíkom (od 0 do 150 kg/ha N), ktoré oscilujú v rozsahu 170 – 340 %. Naproti tomu rýchlosť akumulácie dusíka sa pohybuje v rozpätí od 290 do 830 % s maximom vo…