Tohtoročná úroda cukrovej repy, zemiakov a najmä slnečnice bude vyššia ako vlani, kukurice bude menej aj keď jej zasiali viac

Tretí odhad očakávanej úrody v roku 2021 potvrdil pri všetkých jesenných plodinách s výnimkou zemiakov nižší výnos z hektára v porovnaní s päťročným priemerom. Zemianky by mali dosiahnuť najvyššiu rentabilitu z hektára za posledných 20 rokov. Úroda kukurice na zrno by mala byť tento rok o 7,3 % nižšia ako pred rokom, aj keď osiata plocha touto plodinou sa medziročne…