Odborná polemika na tému: Fyzikálno-chemické vlastnosti pôdy a príjem živín

Živiny prítomné v pôde a najmä v pôdnom roztoku vo forme iónov a molekúl podliehajú vzájomnej interakcii, ale aj reakcii s koloidmi pôdneho sorpčného komplexu, čo určuje ich mobilitu a rozhoduje o prístupnosti pre rastliny. Medzi najreaktívnejšie živiny patria anióny kyseliny trihydrogénfosforečnej, preto nadbytok fosforu negatívne vplýva na príjem prakticky všetkých katiónov, ale i naopak prebytok katiónov najmä Ca, Mg, Fe,…