Ministerstvo pôdohospodárstva pripravilo ďalší nástroj na podporu výrobcov slovenských potravín

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) pod vedením ministra Samuela Vlčana predložilo na dnešné rokovanie Vlády Slovenskej republiky, materiál „Podporné opatrenia na spracovanie produktov poľnohospodárskej prvovýroby“. Projekt bol vypracovaný v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Ide o výraznú pomoc slovenským prvovýrobcom na obdobie rokov 2022 – 2039, ktorá môže dosiahnuť až 1,25…

Ďalší problematický herbicíd

Popri diskusiách o obnovení schválenia glyfosátu na konci tohto roka a nedávnym opätovným povolením neonikotínoidov v reakcii na problémy s vírusovou žltačkou repy, ktorá zasiahla repný priemysel, je v súčasnosti používanie pesticídov vo Francúzsku v diskusiách v rámci poľnohospodárstva na poprednom mieste. V súčasnosti vypuklo nové napätie okolo prípravkov na báze prosulfocarbu, ktorý je po…