Deň medziplodín na DVP Agro, a.s.

Začiatkom novembra sa na pozemkoch spoločnosti DVP Agro, a.s. hospodáriacej neďaleko mesta Brno, konalo zaujímavé podujatie zamerané na pestovanie medziplodín. Po teoretickej časti boli na pozemkoch spoločnosti predvádzané viaceré spôsoby mechanického ukončovania vegetácie medziplodín a sejby do takto vytvoreného mulču. -tb-