Pôda stráca kontrolu nad stabilitou pôdnych agregátov

Ako pôdny biológ aktívne upozorňuje na negatívne dôsledky intenzívneho hospodárenia na pôde. Jeho prednášky sú súčasťou mnohých poľnohospodárskych seminárov a konferencií. O širších súvislostiach degradácie pôdy sme sa v priestoroch Mendelovej univerzity v Brne rozprávali s Ing. Jaroslavom Záhorom, CSc.   Je problém s pôdami tak vážny, ako sa v súčasnosti opisuje? Určite áno, možno…