Zelená infraštruktúra a ekologická stabilita poľnohospodárskej krajiny

Súčasťou ekologickej stability krajiny je schopnosť krajiny a jej ekosystémov vyrovnávať sa s narušením zvonku. Ekologická stabilita pozostáva z mechanizmov odolnosti a pružnosti. Ekologická odolnosť vyjadruje schopnosť ekosystémov resp. krajiny prostredníctvom autoregulačných mechanizmov zachovávať a reprodukovať svoje základné charakteristiky i v podmienkach narušenia zvonku.   Medzi prínosy pôdy k tvorbe životného prostredia patrí: Recyklácia uhlíka…