Optitech 2022

Firma Syngenta Slovensko svoju najväčšiu poľnú prezentačnú akciu pre pestovateľov presunula po pätnástich ročníkoch na nové miesto konania. Svoje demonštračné pokusy tentokrát pripravila na strednom Slovensku. Partiu partnerov podujatia tento…