Deň poľa ekologickej poľnohospodárskej výroby pod Kriváňom

Koniec júna priniesol okrem vysokých teplôt pod Tatry aj 1. ročník podujatia určeného pre pestovateľov v ekologickej produkcii pod záštitou spoločnosti Organix, s.r.o. Myšlienka zorganizovania dňa poľa zameraného na ekologickú výrobu vznikla, keď firmu Organix oslovil miestny farmár s tým, že by chcel niečím osiať plochu 2 hektárov. Navrhli mu túto plochu využiť na menšie políčka,…