Úroda hustosiatych obilnín medziročne vzrastie o 3 % len vďaka pšenici

Pšenica sa v roku 2022 pestuje na väčších plochách ako v minulom roku, ale rast jej celkovej úrody bude tlmiť nižší výnos z hektára. Súčasne sa v SR dopestuje menej ostatných obilnín – predovšetkým jačmeňa, produkciu ovplyvní najmä medziročný úbytok osiatych plôch. Celková úroda hustosiatych obilnín v roku 2022 by mala byť v porovnaní s rokom 2021 vyššia o 3 % a…