Metóda biologického strip-till – biodrillingu

Ako v každej ľudskej činnosti, tak aj v poľnohospodárskej výrobe je dôležité načasovanie. Pri obrábaní pôdy závisí optimálna doba jednotlivých úkonov predovšetkým od stavu pôdy, ktorý je ovplyvňovaný najmä obsahom vody. Pôdna vlhkosť tak ovplyvňuje výsledok vykonaného zásahu.       Istou alternatívou ku klasickému, ale aj minimalizačnému základnému obrábaniu pôdy, je využitie samotných rastlín pre túto činnosť, a to…