Organické verzus minerálne látky vo výžive plodín

I napriek tomu, že na stránkach časopisu Naše pole bola problematika výživy a osobitosti jednotlivých typov hnojív viackrát detailne analyzovaná, stále sa stretávame s názormi nedoceňovania nenahraditeľnosti minerálnych foriem živín, a tým i priemyselných hnojív vo výžive a hnojení pestovaných plodín.   Paradigmy výživy a hnojenia Pestovateľ vo svojej praktickej činnosti musí akceptovať základné paradigmy výživy rastlín, ktoré vyplývajú z molekulárnej a energetickej…