• Naučte sa dať živiny v pôde do rovnováhy, a tým maximalizovať úrody.
• Zistite, prečo klasické hnojenie pomocou N-P-K nestačí.
• Porozumejte správnemu použitiu hnoja, kompostu, orby, mikroživín.
Kniha
v predaji!

AGRONOMIE V PRAXI

Do obchodu

V NAJNOVŠOM ČÍSLE AJ O TÝCHTO TÉMACH:

Reakcia praxe na zdraženie umelých hnojív

Uplynulá sezóna pestovanie repky olejnej

Zmena tvaru zrna pšenice pri infekcii hrdzou plevovou

Biologická ochrana proti hubovým chorobám

Čo nového v Hluku?

ViacPredplatné
Zaujíma Vás problematika medziplodín v širších súvislostiach?
Kniha

MEDZIPLODINY V PRAXI

v predaji!
Pripravili sme pre Vás knihu, ktorá vznikla na základe 20 ročných skúseností
s medziplodinami od autorov Frédéric Thomas a Matthieu Archambeaud.
Medziplodiny v praxiDo obchodu
Spravodajstvo

Koľko času a paliva môžete ušetriť obrábaním pôdy bez orby

Dôležité informácie o spotrebe energie a času rôznych pestovateľských systémov priniesol prof. dr hab. Ing. Dariusz Jaskulski z Technickej univerzity v Bydgoszczi počas stretnutia organizovaného Poľským zväzom pestovateľov obilnín „Moderné technológie pestovania chlebového zrna s integrovanou ochranou rastlín“. Požiadavky Zelenej dohody budú klásť väčšiu zodpovednosť na poľnohospodárov, pokiaľ ide o ochranu životného prostredia a klímy. Z tohto dôvodu sa…

Čítať viac
Spravodajstvo

Agronomické paradigmy v poňatí Neala Kinseya – autora publikácie „Agronomie v praxi“, vydaná redakciou Naše pole (2021)

Naši pestovatelia majú možnosť zoznámiť sa s pozoruhodnou publikáciou, v ktorej autor predkladá odborne kvalifikovanú analýzu metód a kritérií diagnostiky stavu výživy pre potreby hnojenia pestovaných plodín. Svojím obsahom a rozsahom patrí medzi ojedinelé publikácie v slovenských pomeroch. Oprávnene môžeme konštatovať, že v našom priestore absentuje zrovnateľná publikácia. Poznatky predstavujú mimoriadne hodnotný zdroj agronomických informácií, a preto sú významné ako pre pestovateľov,…

Čítať viac
Spravodajstvo

Vláda vymenovala nového štátneho tajomníka MPRV SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) bude mať nového štátneho tajomníka. Návrh na rokovanie vlády SR predložil minister Samuel Vlčan. Od 1. februára sa funkcie ujme Martin Kováč, ktorý strieda na tejto pozícii Milana Kyseľa. Martin Kováč vyštudoval vodné hospodárstvo krajiny. Dlhé roky sa venuje adaptácii štruktúry krajiny na zmeny klímy, ktorá sa…

Čítať viac
SpravodajstvoVýživa

Odborná polemika na tému: Názory na význam chemických foriem selénu

Dôležitosť selénu vo výžive ľudí vyplýva z jeho aktívnej  účasti na realizácii enzymatických reakcií eliminácie reaktívnych voľných radikálov. Nízky obsah selénu v pôdach Slovenska spôsobuje jeho deficit v poľnohospodárskych produktoch a potravinách. Obsah Se presahuje priemerné hodnoty, najmä na pôdach (nivné pôdy) riečnych dolín (Váhu, Latorice, Ondavy, Nitry, Hronu, Popradskej kotliny a Podunajskej nížiny), ktoré boli sformované na aluviálnych…

Čítať viac
SpravodajstvoZelenina

Rast pestovateľských plôch zeleniny v Českej republike spomaľujú menej priaznivé odbytové ceny

Z údajov v situačnej a výhľadovej správy ministerstva zemědelství ČR vyplýva, že produkcia zeleniny určenej pre obchodnú sieť a spracovateľský priemysel v roku 2021 podľa predbežných údajov medziročne vzrástla o 15 568 ton na celkových 244 459 ton. Producenti vlani zeleninu pestovali na 12 066 hektároch, zatiaľ čo o rok skôr polia na trhovú produkciu…

Čítať viac
Spravodajstvo

Nové pravidlá pre pesticídy a uhlíkové poľnohopodárstvo v EÚ

Rok 2022 v poľnohospodárskej politike EÚ bude o rokovaniach Komisie s členskými štátmi ohľadom ich agrodotačných plánov. Bude sa opäť hovoriť o používaní pesticídov, no hlavne o herbicíde glyfosát, pretože Komisia bude rozhodovať, či ho európski farmári budú môcť používať aj naďalej.   Ako sa skončí reformná sága Rok 2021 bol konečne tým rokom, kedy…

Čítať viac