Súčet transpirácie rastúcich krycích plodín a odparenia vody z krycej plodiny, čiže evapotranspirácie, je v suchých rokoch nižšia ako výpar z holej pôdy.

Šetrenie vody krycími plodinami

Veľká časť Nemecka bojuje už roky s veľmi nepravidelnými zrážkami. Niektorí poľnohospodári majú tendenciu spochybňovať užitočnosť pestovania krycích plodín na základe ich skúseností v suchom lete a na jeseň roku 2015. Udržujú tým teda vodu v pôde alebo ju premrhávajú?   Výhody krycích plodín sú nespochybniteľné: pomáhajú zvýšiť biologickú aktivitu v pôde a majú vplyv na zlepšenie…