Súčet transpirácie rastúcich krycích plodín a odparenia vody z krycej plodiny, čiže evapotranspirácie, je v suchých rokoch nižšia ako výpar z holej pôdy.

Šetrenie vody krycími plodinami

Veľká časť Nemecka bojuje už roky s veľmi nepravidelnými zrážkami. Niektorí poľnohospodári majú tendenciu spochybňovať užitočnosť pestovania krycích plodín na základe ich skúseností v suchom lete a na jeseň roku 2015. Udržujú tým teda vodu v pôde alebo ju premrhávajú?   Výhody krycích plodín sú nespochybniteľné: pomáhajú zvýšiť biologickú aktivitu v pôde a majú vplyv na zlepšenie…

Pri dnešných cenách hnojív by cena slamy odchádzajúca z farmy nemala klesnúť pod 35 € za tonu.

Dusíkaté hnojenie po zbere obilnín

Dusíkaté hnojenie vo výžive rastlín má stále prednostné postavenie. Efektivita dodaného dusíka pri tvorbe úrody je však podmienená dostatočným prísunom ostatných živín či už z pôdy, alebo z hnojív. Avšak v súčasnosti množstvo pestovateľov, najmä z ekonomických dôvodov, uprednostňuje pred komplexnou stále iba dusíkatú výživu. Napríklad z údajov z prieskumu spotreby hnojív bolo v roku 2014 vyhnojených dusíkom 1 146 356 ha poľnohospodárskej…

Vo všeobecnosti sa predpokladá, že pre pestovanie lucerny, jačmeňa a repy cukrovej sú vhodné neutrálne a mierne kyslé pôdy (pH).

Regulačná funkcia pH v produkčnom procese rastlín

Príčiny selektívnej citlivosti plodín na podmienky pestovania  a predovšetkým na rozdielnu koncentráciu vodíkových iónov vyjadrenú hodnotou pH pôdneho roztoku sú viacúrovňové. U pestovateľov pretrvávajú predstavy o rozdielnej citlivosti jednotlivých plodín na pH pôdy, čo sa aj uplatňuje pri  pestovaní plodín. Odpoveď na otázku, prečo rastliny zdanlivo uprednostňujú určitý rozsah pH, nie je jednoduchá a vyžaduje jednotlivo analyzovať…

Ak budeme vnímať deficit vápnika iba ako číslo, môžeme pôde ešte viac ublížiť.

Ako riešiť problémy s pôdnou reakciou?

Pondus hydrogenii (pH) je symbolom pôdnej reakcie, ktorá charakterizuje významnú agrochemickú vlastnosť pôdy s priamym vplyvom na rast a vývin rastlín. Nie je tajomstvom, že za ostatných 20 rokov dochádza k nárastu problémov vo výžive rastlín viac alebo menej spojených priamo s negatívnym vývojom pôdnej reakcie na mnohých pozemkoch. Ako je všeobecne známe, pôdna reakcia…