Výsledky verejného zberu kukurice PIONEER 2019

Spoločnosť Pioneer už tradične organizuje verejné zbery kukurice z poloprevádzkových pokusov na viacerých lokalitách naprieč Slovenskom. V tomto roku sa poľné dni konali v Lúči na Ostrove, Sokolciach, Orávke, Iňačovciach, Komoči a v Dolnom Dubovom. Výsledky z poloprevádzkových pokusov sú cenným zdrojom informácií potrebných pre správny výber hybridov, preto výsledky zberu jednotlivých hybridov prikladáme v tabuľke. PD Komoča Sejba: 16.4. 2019 Zber:…