História používania insekticídov

Ľudia sa už od nepamäti snažili chrániť porasty poľnohospodárskych plodín pred nebezpečenstvom v podobe chorôb, burín a škodcov. Postupne objavovali účinky prírodných látok proti týmto nebezpečenstvám. V dávnej minulosti sa využívali anorganické látky ako síra alebo extrakty, odvary a oleje z rôznych rastlín. Rozvoj chémie a priemyslu umožnil vyvíjať syntetické analógy týchto prírodných látok, ktoré…

Výsledky verejného zberu kukurice PIONEER 2019

Spoločnosť Pioneer už tradične organizuje verejné zbery kukurice z poloprevádzkových pokusov na viacerých lokalitách naprieč Slovenskom. V tomto roku sa poľné dni konali v Lúči na Ostrove, Sokolciach, Orávke, Iňačovciach, Komoči a v Dolnom Dubovom. Výsledky z poloprevádzkových pokusov sú cenným zdrojom informácií potrebných pre správny výber hybridov, preto výsledky zberu jednotlivých hybridov prikladáme v tabuľke. PD Komoča Sejba: 16.4. 2019 Zber:…

Pestovanie levandule

K osobitým a obdivuhodným starým kultúrnym plodinám, ktoré dokážu výnimočne nadchnúť a navodiť veľmi srdečný vzťah tak pestovateľov, ako aj užívateľov, patrí levanduľa. Pestovanie levandule na rôzne účely v okrasných záhradkách má síce určitú tradíciu aj u nás, no jej skutočný potenciál sa stále zdá byť skôr nedoceneným a nevyužitým. Levanduľa je využiteľná na rôzne účely a prakticky na každý…

Entomopatogénne huby v integrovanej ochrane rastlín

Od vzniku poľnohospodárstva začal človek upravovať krajinu k svojmu obrazu a zasahoval tak do jej prirodzeného vývoja. Sejba jedného botanického druhu na veľkých plochách však vyvoláva spätnú reakciu prírody, ktorá má prirodzenú schopnosť vracať sa naspäť do druhovo bohatej skladby rastlinného spoločenstva. Jedným z dôsledkov „boja“ prírody proti veľkým pestovateľským plochám monokultúr je premnoženie niekoľkých…

Limagrain hybridy treba vidieť na vlastné oči

Hovorí sa, že raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť. Určite to platí aj pri hybridoch kukurice od spoločnosti Limagrain, ktoré sme si boli prezrieť na pokusnom poli v PD Podolie. Z najskoršieho sortimentu zaujal hybrid LG 30.315, FAO 300. Veľmi dobrý potenciál a výkonnosť vykazoval aj hybrid LG 31.330, FAO 320. Účastníci poľného dňa si mohli prezrieť…

Pozor na virózy ozimných obilnín

Virózy ozimín, najmä ozimného jačmeňa sa v jednotlivých rokoch vyskytujú variabilne. Väčšina agronómov ich už zaradila medzi stabilne škodlivé organizmy a venuje im na jeseň patričnú pozornosť. Práve jeseň je obdobím, kedy je potrebné na tento problém myslieť a porasty ozimín monitorovať pravidelne, min. v týždenných intervaloch, aby sa zachytil prvý väčší nálet vektorov. Na jar, keď sa už…

Šľachtenie nových hybridov raže

Medzinárodné výskumné konzorcium zložené z jedenástich partnerov, chce pripraviť raž na budúcnosť šľachtenia a zatraktívniť tak jej pestovanie. Mimoriadny význam sa pripisuje skráteniu stoniek raže. Výskumníci v oblasti šľachtenia chcú pomocou modernej technológie sekvencovania skrátiť genetickú dispozíciu dĺžky stonky. Po prvýkrát pritom získali prehľad o tom, ako rastový hormón gibberellín riadi rast rastlín na molekulárnej…

Stredisko vo Francúzsku má poskytnúť komplexný balíček riešení pre farmárov v Európe

Spoločnosť Corteva Agriscience ďalší rok na juhozápade Francúzska otvorí nové Centrum technológií morenia osiva, ktoré pomôže farmárom v Európe dosiahnuť najlepší štart pre svoje plodiny a úspešnú úrodu. Centrum v meste Aussonne je prvým v Európe a tretím na svete. Začiatok jeho prevádzky sa predpokladá do konca roka 2020, pričom sa bude zameriavať na vývoj…

Pohánka obyčajná

K znovu vyhľadávaným „extenzívnym“ obilninám patrí pohánka obyčajná Fagopyrum esculentum Moench. Obilninou je, pretože svojou nažkou poskytuje múku, vyhľadávanou sa stáva pre svoje cenné účinky na zdravie spotrebiteľa a „extenzívnou“, pretože na skutočne extenzívne podmienky reaguje citlivo. Ide o mnohorakým spôsobom využiteľnú potravinu, krmivo, krmovinu, ale tiež liečivú a medonosnú plodinu. Všetkého veľa ale škodí, čo pri pohánke…

Faktory, ktoré znižujú úrodnosť porastov počas zimného obdobia

Rastliny bývajú počas zimy vystavené účinku nízkych teplôt, snehovej pokrývky, ľadovej vrstvy, vyťahovania, zaplavenia vodou alebo zimného sucha.Vplyvom nízkych teplôt dochádza k tvorbe kryštálov ľadu v pletivách rastlín. Ak je pokles teplôt postupný, nie náhly, tvorí sa ľad mimo protoplastu. Ďalší pokles teplôt postupne odvodňuje, až mechanicky deformuje dehydratovanú protoplazmu, zvyšuje koncentráciu zlúčenín v bunke a obmedzuje intenzitu biochemických reakcií. Dochádza…