Vírusové alebo volebné prázdniny

Každý a je jedno, v akej strane a na ktorej strane, by mal prispieť k riešeniu situácie podľa svojich mocenských a rozumových schopností a možností. Za sektor poľnohospodárstva, potravinárstva a aj za lesohospodárov oprávnene vyžadujeme odpovede od rezortného ministerstva, ktoré spravuje menované tri oblasti národného hospodárstva. Otázky, ako a či bude dosť základných potravín, ako je to s pitnou vodou, prenáša sa…