Vzchádzanie sóje komplikuje prísušok

Úhrny zrážok boli u nás počas mája rozdelené na viaceré slabšie dažde, dokopy nám tak v chotári spadlo za ostatný mesiac približne 20 mm vody. Sója, ktorú sme siali konvenčne, trpí pôdnym prísuškom, a preto je jej vzchádzanie mierne problematické. O týždeň neskôr sme vysiali pokusne sóju aj do porastu raže s hrachom, umŕtvených glyfosátom.…

Plne funkčné závlahy Fregat v Chtelnici

Na PD Chtelnica (okres Piešťany) sú pivoty Fregat sovietskej výroby v prevádzke od roku 1987 a stále slúžia svojmu účelu. Momentálne ich majú sedem a vedia nimi obslúžiť asi polovicu zavlažovanej plochy, to znamená zhruba 400 ha. Obmedzení sú kapacitou 15 hektárovej vodnej nádrže, ktorá má využiteľných 400 000 m3 závlahovej vody. Úhrn zrážok za…