Sejba medziplodín do porastu obilniny

V Nemecku sa uskutočnili zaujímavé štúdie, počas ktorých sa asi 10 dní pred zberom vysiala, do ešte stojatého porastu obilniny, zmes medziplodín. Ukázalo sa, že takéto siatie nevyžaduje veľa výdavkov a prináša množstvo výhod. Efekt medziplodín závisí od dátumu ich výsevu a správneho zakorenenia. Korene týchto rastlín prenikajú hlboko do pôdy a tak pozitívne prispievajú k…

Slimáky, slizniaky

Po dlhotrvajúcom suchu je teraz zrážok dostatok, lokálne aj priveľa, čo vyhovuje slimákom a slizniakom. Už ich môžeme pozorovať v záhradkách a treba si kontrolovať aj poľné porasty. V záhradách škodia slimáky. Na poľných plodinách škodia najviac slizniačiky a slizovce, ktoré patria tiež do radu slimáky. Požer na nadzemných častiach rastlín sa prejavuje prehryznutím stonky alebo vyhrýzaním okrajov a dier…

Mora gama už začala poškodzovať porasty kukurice

Typické dierkované požerky na listoch kukurice tohto druhu mory sú už badateľné v porastoch kukurice po západnom Slovensku. Niektorí pestovatelia si tieto symptómy zamieňajú s poškodením larvou vijačky kukuričnej, ktorá poškodzuje porasty v rovnakom období. U nás viacej známa mora bavlníková vyžiera šúľky kukurice až v priebehu augusta – septembra. Autor foto pristihol včera škodcu priamo pri…

Počasie skomplikovalo poľnohospodárom dodržanie termínu prvej kosby

Do 22. júna mali byť vykonané prvé kosby na trvalo trávnych porastoch Pre nepriaznivé počasie preto poľnohospodári žiadajú o predĺženie termínu PPA dáva do pozornosti Inštitút vyššej moci a mimoriadnych okolností Zatiaľ, čo máj bol výrazne suchý, posledné dni ukázali presný opak a poľnohospodárov na celom území sužujú neprestávajúce dažde. To bude mať za následok, že mnohí…

Čo s pozberovými zvyškami a strniskom

Podmietka je plytké obrábanie pôdy po zbere hustosiatych obilnín, ale aj iných plodín, ktoré zanechávajú strnisko. Po zbere v letnom období sa pôda nachádza v zhoršenom fyzikálnom a biologickom stave s výskytom burín strniskového aspektu, resp. trvácich druhov burín a súčasne vypadaných semien burinových kultúrnych rastlín (výdrv) na jej povrchu.   Po zbere plodín, ktoré zanechávajú strnisko, je potrebné regulovať…

Ošetrovanie skladov obilnín

Príprava na zber obilnín začína čistením, upratovaním a v prípade potreby ošetrovaním skladov proti hmyzu. Všeobecne v boji proti škodcom v skladoch platí:  udržovať čistotu skladov, merať a znižovať teplotu naskladneného obilia, znižovať vlhkosť sušením a vetraním, prípadne používať insekticídy. V uskladnenom obilí sú najvážnejšími škodcami plocháč skladový (Oryzaephilus surinamensis), múčiar obyčajný (Tenebrio molitor) a rušník skladový (Trogoderma granarium).  Sú to chrobáky, ktoré prezimujú v skladoch alebo vo voľnej prírode ako imágo.…

Cukrová repa pred neistou budúcnosťou

Mimoriadne nízke ceny cukru spojené s rastúcimi nákladmi na produkciu repy cukrovej spôsobujú, že táto plodina je pre poľnohospodárov čoraz menej atraktívna. Počet podnikov, ktoré pestujú cukrovú repu, sa za posledných desať rokov v Nemecku zmenšil o viac ako 20 percent. V dôsledku očakávaného zhoršenia dostupnosti pesticídov sa vyhliadky na produkciu cukrovej repy v Nemecku naďalej…

KWS sériu repkových poľných dní odštartovalo v PD Kozárovce

Druhý júnový týždeň odštartovala aj séria repkových poľných dní spoločnosti KWS Semena, s.r.o. v spolupráci so spoločnosťou AM-AGRO, s.r.o. Jeden z nich sa konal na pozemkoch PD Kozárovce, kde bolo na ukážku vysiatych 5 hybridov repky z ponuky KWS. Dlhoročnou stálicou nie len na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách je Hybrirock. Má rýchly jesenný vývoj, a teda je možné…

Ako rýchlo je možné zúrodniť pôdu?

Mladý poľnohospodár pracoval tri roky na zvyšovaní úrodnosti pôdy. Zmenil technológiu obrábania a začal pracovať s medziplodinami.  Farmár, o ktorom píšeme, je Marvin Miller z Kansasu, ktorý začal hospodáriť v roku 2012. Dovtedy boli jeho polia v systéme intenzívneho (konvenčného) hospodárenia. V prvom roku sa pokúsil pestovať sóju rovnakým systémom, akým sa tu pestovala v minulosti.…