Aplikácia hnojív s inhibíciou nitrifikácie

Dusík (N) je kľúčovou rastlinnou živinou a je zvyčajne jedným z najviac limitujúcich prvkov pre rastlinnú výrobu. Straty dusíka znižujú efektivitu hnojenia a stoja pestovateľov nemalé peniaze. Tieto straty N zahŕňajú vo vode rozpustné formy (napr. dusičnan NO3–) a plynné emisie [(napr. amoniak (NH3), oxid dusnatý (NO), molekulárny dusík (N2), resp. oxid dusný (N2O)]. Oxid dusný je…

Počasie si vybralo svoju daň najmä na repkách

Veľkým sklamaním je pre nás v tomto roku repka. Priemernú úrodu sme pri tejto plodine dosiahli len 2,8 t/ha. Problémom je tiež nižšia olejnatosť, pod 40 %, ktorá je však v našom okrese tohtoročným špecifikom. Na repkách sa pravdepodobne negatívne podpísali jarné mrazy, popukanie stoniek a následný väčší výskyt hubových chorôb. Naopak, veľmi dobré úrody…