Morenie osiva repky ozimnej

Výber prípravkov na morenie osiva repky ozimnej je veľmi obmedzený. Autorizované je iba jedno moridlo proti živočíšnym škodcom a jedno moridlo proti chorobám repky prenosnými osivom a pôdou. Insekticídne moridlo LUMIPOSA vo forme stabilnej suspenzie určené na morenie osiva repky ozimnej proti skočkám, piliarke repkovej a kvetárke kapustovej obsahuje účinnú látku cyantraniliprole. Cyantraniliprole je predovšetkým požerová účinná látka, ktorá však má aj…

Jačmeň jarný nás pozitívne prekvapil

Žatvu sme 10. 7. začali zberom jarného hrachu. Aj keď porasty vyzerali sľubne, úroda nás nepotešila. Niektoré plochy síce dávali úrodu viac ako 3 tony, avšak z porastov na ľahších pôdach sme pozberali ledva dve tony. Následne sme začali zberať jačmeň jarný. Mali sme obavy, ako sa na jeho porastoch prejavilo jarné sucho. Jačmeň nás…