Regulácia zaburinenosti ako faktor intenzifikácie

Celosvetový trend na ekologizáciu pestovateľského prostredia je plne opodstatnený. V žiadnom prípade netvrdíme, že naša rastlinná výroba nemá potenciálne rezervy v naplnení ekologických kritérií pestovania. Predovšetkým existujú značné rezervy vo využívaní vedeckých prístupov v aplikácii pesticídov, podľa výsledkov diagnostikácie zaburinenia a reálneho stupňa škodlivosti burín v poraste pestovaných  plodín. Často sme svedkami paušálnej aplikácie ako…

Slimáky, slizniaky

Budúca úroda repky je v tomto období ohrozená nielen hrabošmi, ale po dažďoch aj slimákmi a slizniakmi, ktorí sa šíria najmä v záhradkách, odkiaľ sa šíria na polia. V záhradách sú rozšírené slimáky a môžu sa šíriť aj do porastov vzchádzajúcej repky. Na poľných plodinách škodia najviac slizniačiky a slizovce, ktoré patria do radu slimáky. Požer na nadzemných častiach…