PPA spustila druhú výzvu na „Zelenú naftu“ pre rok 2020

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila druhú výzvu na predkladanie žiadostí v rámci opatrenia „Zelená nafta 2020“ s cieľom dočerpania všetkých alokovaných finančných prostriedkov na túto štátnu pomoc. Chovatelia hospodárskych zvierat a pestovatelia špeciálnej rastlinnej výroby tak môžu v rámci tejto štátnej pomoci získať spolu až 30 miliónov eur. V rámci prvej výzvy, ktorá  bola uzavretá 18. septembra 2020, bolo prijatých 2247…