Prichádza jedno z najdôležitejších období pre poľnohospodárov

Slovenskí poľnohospodári očakávajú, že v najbližších dňoch sa spustí podávanie jednotných žiadostí na rok 2021 – na priame platby a neprojektové opatrenia na plochu. Pokiaľ chcú mať na ne nárok, musia k tomu prispieť aj sami. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora preto apeluje na poľnohospodárov, aby si splnili všetky podmienky súvisiace s podávaním žiadostí a informovanie sa o prípadných zmenách nenechávali na…

Odborná polemika na tému: Bioprodukty sú vraj výživne hodnotné a zdravé?

V ostatnej dobe aj v slovenských podmienkach sa udomácňuje systém ekologického, eventuálne organického pestovania plodín a výroby bioproduktov. Kvalita poľnohospodárskych produktov vyjadrená bonitou bioprodukt a biopotravina, ktorá nie je verifikovaná objektívne merateľnými analýzami, oprávnene vyvoláva u spotrebiteľa kontroverzné názory a pochybnosti. Bonita produktov predstavuje iba mieru dohodnutej a štátnymi orgánmi presadzovanej uzancie založenej na technológii pestovania plodín. Spotrebiteľ ma problémy pochopiť…