Odborná polemika na tému: Hormonálna prevencia a terapia obilnín – antigiberelíny a cytokiníny

Prakticky všetky morforegulátory okrem kys. abscisovej (ABA) a etylénu stimulujú rastové a morfologické zmeny, a preto môžu eliminovať efekt krátkostebelnosti, ktorý je podmienený „Rht“ génom, ale aj procesy formovania úrody zrna. Antigiberelíny (morfaktíny) inhibujú aktivitu giberelínov, ale aj auxínov. Boli pripravené syntetické produkty vyznačujúce sa chemickou štruktúrou blízkou giberelínom. V praxi nachádzajú využitie iba syntetické…

Mladí farmári rokovali s vedením PPA

Mladí farmári zo Združenia mladých farmárov na Slovensku (ASYF) sa už dlhodobo snažia o presadenie takých nástrojov, ktoré uľahčia fungovanie už existujúcim farmárom a taktiež začatie podnikania mladým farmárom v poľnohospodárskom sektore. Súčasné vedenie PPA im v tejto ich snahe chce byť nápomocné, generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry Ing. Jaroslav Jánoš privítal zástupcov ASYF v centrále PPA v Bratislave:…