Sladovnícke jačmene v Nýrovciach

Posledný júnový deň patril sladovníckym jačmeňom od spoločnosti Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Na poliach AGROMARKT-u Nýrovce, s.r.o. si pestovatelia mohli prezrieť 12 odrôd, ktoré boli, napriek jarným nepriaznivým poveternostným podmienkam, v dobrej kondícii. Všetky pokusy boli vysiate v štandardnom termíne na jar, vzhľadom na zlé terénne podmienky sa im tentokrát jesenný výsev nepodarilo uskutočniť. Číslom…

Ošetrenie repky pred zberom

Posledným ošetrovaním repky pred zberom je úprava porastu tak, aby boli čo najmenšie straty na úrode. Po zákaze diquatu, ktorý bol určený na desikáciu pred zberom, je výber vhodného prípravku sťažený. Zostali lepidlá, vodné sklo a na desikáciu sa využívajú glyfosáty. Prípravok Polyfix vo forme kvapalného koncentrátu (SL) pre riedenie vodou, ktorý je určený na zníženie zberových strát. …