Minister Samuel Vlčan podpísal zmluvu o spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského pri efektívnom nastavení pozemkovej legislatívy

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) a Právnická fakulta Univerzity Komenského (PF UK) odštartovali podpisom zmluvy spoluprácu na riešení projektu Efektívne pozemkové úpravy. MPRV SR poskytne fakulte cudzojazyčnú legislatívu aj praktické skúsenosti z realizácie pozemkovej legislatívy. Fakulta vypracuje analýzu a ministerstvu poskytne výstupy z projektu v podobe návrhov zlepšení súčasnej legislatívy a potrebnú odbornú spoluprácu. Do projektu sa zapojili…

Odborná polemika na tému: Výhody a nevýhody foliárnej aplikácie hnojív

Pod pojmom listovej alebo mimo koreňovej výživy rozumieme príjem a akumuláciu živín aplikovaných (spravidla postrekom) vo forme vodných roztokov živín (kvapalné alebo gélové hnojivo) na nadzemné orgány rastlín. I napriek tomu, že koreňový systém je orgánom minerálnej výživy, nadzemné vegetačné orgány okrem uhlíkovej výživy (fotosyntézy) a asimilácie plynnej síry sa taktiež podieľajú na príjme a akumulácii živín. Listová výživa…