Odborná polemika na tému: Hnojíme málo alebo veľa?

Zabezpečenie trvalej pôdnej úrodnosti a udržateľnej produkčnej výkonnosti pôdy vyžaduje, aby živiny exportované úrodou boli nahradené vo forme priemyselných a organických (hospodárskych) hnojív. Hnojenie chápeme ako súčasť komplexu agrotechnických postupov pestovania.  Trend úrovne hnojenia za dlhodobé obdobie podľa výsledkov UKSUP-u je viac-menej stabilný. Výsledky poskytujú celoštátny pohľad na úroveň hnojenia. Z predloženej analýzy výsledkov za vegetačný ročník…