Hnojenie močovinou

Močovina je vo svete najviac používaným dusíkatým hnojivom, zatiaľ čo v EÚ sú viac používané liadky. Pre možné riziko  strát únikom amoniaku je v niektorých krajinách EÚ hnojenie močovinou bez inhibítora ureázy alebo bez zapravenia do pôdy zakázané. Pritom aplikácia močoviny pred dažďom (5 mm a viac) je veľmi efektívnym spôsobom hnojenia dusíkom vtedy, keď je…