Odborná polemika na tému: Trend produkcie funkčných produktov

Vo výrobe rastlinných produktov a potravín vôbec sa uplatňuje zásada, aby produkty okrem vysokej výživnej kvality plnili aj významné zdravotné požiadavky, ktoré by čiastočne substituovali farmaceutické produkty a prispievali k prevencii a snáď i liečbe mnohých chronických civilizačných ochorení. Takéto produkty sú známe pod názvom funkčne potraviny – nutraceutiká, ktoré sú definované ako potraviny prospievajúce zdraviu nad rámec základnej…