Vláda vymenovala nového štátneho tajomníka MPRV SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) bude mať nového štátneho tajomníka. Návrh na rokovanie vlády SR predložil minister Samuel Vlčan. Od 1. februára sa funkcie ujme Martin Kováč, ktorý strieda na tejto pozícii Milana Kyseľa. Martin Kováč vyštudoval vodné hospodárstvo krajiny. Dlhé roky sa venuje adaptácii štruktúry krajiny na zmeny klímy, ktorá sa…