Agronomické paradigmy v poňatí Neala Kinseya – autora publikácie „Agronomie v praxi“, vydaná redakciou Naše pole (2021)

Naši pestovatelia majú možnosť zoznámiť sa s pozoruhodnou publikáciou, v ktorej autor predkladá odborne kvalifikovanú analýzu metód a kritérií diagnostiky stavu výživy pre potreby hnojenia pestovaných plodín. Svojím obsahom a rozsahom patrí medzi ojedinelé publikácie v slovenských pomeroch. Oprávnene môžeme konštatovať, že v našom priestore absentuje zrovnateľná publikácia. Poznatky predstavujú mimoriadne hodnotný zdroj agronomických informácií, a preto sú významné ako pre pestovateľov,…