Široká ponuka ozimín na seminári Limagrain

Po dvojročnej, pandémiou vynútenej, prestávke sa opäť pestovatelia koncom apríla zišli na seminári spoločnosti Limagrain Česká republika, s.r.o. v Mojmírovciach. Seminár otvoril svojou prednáškou Ing. Marián Šternocký zo spoločnosti Heineken. Pozítivnou správou je, že výroba piva sa minulý rok dostala späť na predkovidové časy. Odhadovaná potreba sladovníckeho jačmeňa z úrody 2022/23 je na úrovni 385-tis. ton. Na…