Nechajme korene rastlín robiť prácu za nás

Poľnohospodárska prax hľadá v súčasnej dobe pre udržanie pôdnych vlastností predovšetkým mechanické riešenia. Pre monokultúry, ktoré dnes prevažujú, sú potrebné intenzívne chemické a mechanické vstupy. Vystavujú pritom pôdu tlaku ťažkej mechanizácie, vplyvu vetra,…

Choroby repy

Teplo a vlhko sú hlavné predpoklady šírenia hubových ochorení repy. Najrozšírenejšie ochorenie na repe cukrovej je verticíliové vädnutie repy (Verticilium albo-atrum). Táto polyfágna pôdna huba napáda predovšetkým cievne zväzky (xylém). Okrem repy cukrovej napáda…