O „Zelenú naftu 2020“ požiadalo 2 331 poľnohospodárov

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) ukončila prijímanie žiadostí o dotáciu v rámci opatrenia „Zelená nafta 2020“. Spolu 2 331 chovateľov hospodárskych zvierat a pestovateľov špeciálnej rastlinnej výroby požiadalo o sumu vo výške 26,38 mil. EUR. Ide o doteraz najväčší počet žiadateľov a najvyššiu požadovanú sumu. Opatrenie má priniesť vyššiu efektívnosť rastlinnej a živočíšnej výroby a tiež zvýšenie konkurencieschopnosti našich farmárov. PPA na základe schémy štátnej pomoci…

Moskva chce vyčistiť 6 miliónov hektárov ornej pôdy

V Rusku ležia obrovské plochy ornej pôdy ladom. Ruské ministerstvo pôdohospodárstva chce časti tohto územia opäť využiť na poľnohospodárstvo. Ruské ministerstvo poľnohospodárstva chce do konca roku 2024 získať späť celkom 6 miliónov hektárov momentálne nevyužívanej ornej pôdy na poľnohospodárske využitie. Je plánovaný ročný rast najmenej 1 milión ha. Ako vysvetlila moskovská poradenská spoločnosť APK-Inform, mohlo by to…

Cikádky a vošky v obilninách

Relatívne stále počasie bez nízkych teplôt, ktoré bolo do 41. týždňa podporilo výskyt prenášačov vírusových ochorení: cikádky burinovej a vošiek v porastoch ozimných obilnín. Riziko infekcií vírusovou zakrpatenosťou BYDV a WDV sa tak zvýšilo. Na základe jesenného monitoringu vektorov vírusových zakrpateností obilnín boli zaznamenané v 40. a 41. týždni vysoké výskyty cikádky burinovej v založených porastoch…

RPPS SR žiada premiéra, aby sa zaoberal situáciou v agropotravinárskom sektore

Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR /RPPS SR/ žiada predsedu vlády SR Igora Matoviča, aby sa zaoberal situáciou v agropotravinárskom sektore. Členovia RPPS SR kriticky vnímajú situáciu, do akej sa dostalo agropotravinárske odvetvie na Slovensku. Označujú ju za patový stav, keďže Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR nepredstavilo verejnosti za sedem mesiacov od zostavenia vlády…