Vplyv rôznych stratégií kontroly hrdze plevovej a pšenicovej na úrodu pšenice ozimnej

Celovegetačné fungicídne ošetrenie obilnín a jeho vplyv na kvalitatívne a kvantitatívne parametre úrody je medzinárodne riešená problematika. Na úrodu a kvalitu plodín vplývajú nielen klimatické pomery a dodržiavanie agrotechnických zásad, ale aj výskyt chorôb, škodcov a odroda. Rozhodujúcim faktorom je aplikácia fungicídnych prípravkov v správnom termíne. Mierne zimy v ostatných rokoch vytvárajú vhodné podmienky nielen pre…