PPA posiela žiadateľom informáciu, ako majú postupovať po úbytku plochy po aktualizácii LPIS

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pristúpila k mailovej komunikácii so žiadateľmi o priame podpory, u ktorých došlo k úbytku plochy po pravidelnej aktualizácii LPIS. Informácia im má pomôcť predísť nezrovnalostiam pri podávaní žiadostí, pričom PPA aktívne identifikovala tých žiadateľov, ktorých sa týka najväčší úbytok plôch. Týmto bude zaslaný mail z adresy [email protected] Odporúčame preto žiadateľom sledovať svoju poštu, v ktorej dostanú od…

Výživa včelstiev v poľnohospodárskej krajine

Prísun cukrov, bielkovín, vitamínov, minerálov a vody si včelstvo zabezpečuje prínosom vody, peľu, nektáru a medovice. Medové rezervy nazhromaždené niekoľkými generáciami letných včiel umožňujú ďalšej generácii prežiť chladné zimné obdobie. Každodenné uspokojovanie potrieb včelstva začína zrána uspokojovaním smädu včelstiev.   V dopoludňajších hodinách tiež prioritne uspokojuje potrebu bielkovín zberom peľu. Po uspokojení potrieb vody a…