Faktory ovplyvňujúce kvalitu osiva

Kvalita semien je kritickým aspektom v poľnohospodárstve. Keďže potenciálna životaschopnosť semien a kvalita založených porastov závisí predovšetkým od kvality dopestovaného biologického materiálu, pestovatelia osiva musia aplikovať čo možno najlepšie manažérske postupy založené…