Aspekty trvalej udržateľnosti poľnohospodárstva

Podľa jednoduchej definície OECD je možné za udržateľné agroekosystémy (Sustainable agroecosystems) považovať také, ktoré uspokojujú potreby súčasnosti a neobmedzujú potreby budúcich generácií. O niečo presnejšie je nasledujúce definovanie : „Udržateľné poľnohospodárske a potravinárske…

Včelárstvo a poľnohospodárstvo

Najvyšší počet včelárov a včelstiev na Slovensku bol v roku 1989, kedy bolo registrovaných takmer 39 00 včelárov s takmer 475 000 včelstvami, po tomto roku začal v dôsledku politicko-ekonomických zmien klesať až do roku 2003,…