Medziplodiny – teória a prax

Na začiatku 21. storočia je pred systémom globálnej produkcie potravín naliehavá výzva k zachovaniu doterajšieho charakteru poľnohospodárstva, ale ďalej hospodáriť tak, aby sme odstránili škodlivé následky doteraz prevažujúceho konvenčného intenzívneho poľnohospodárstva.…