Agrorezort spustí v máji výrazné investície do pôdohospodárstva

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) v súvislosti s predĺžením programového obdobia Programu rozvoja vidieka (PRV) a jeho navýšením rozpočtu aj zo zdrojov Európskeho nástroja na obnovu (Next generation EU) pripravuje štyri nové a mimoriadne zaujímavé výzvy zamerané na investičnú podporu v sektore poľnohospodárstva a potravinárstva. Investície tiež podporia spolupráce podnikov, zvýhodnia malých poľnohospodárov a tých, ktorí…

Odborná polemika na tému: Aplikácia chemických preparátov (IN) na inhibíciu nitrifikácie

Cieľom inhibície nitrifikácie je zamedziť premenu amoniaku na dusičnan, ktorý ďalej za vhodných podmienok (pH, teploty a vlhkosti) činnosťou mikroorganizmov je redukovaný na N2O a najmä molekulu dusíka – N2, ktorá v plynnej forme uniká z pôdy do atmosféry. V minulosti na inhibíciu nitrifikácie boli testované preparáty známe ako N-serve a tiomočovina. V ostatnej dobe sa presadzuje na aplikáciu inhibítorov…