Slimáky na poli aj v záhradách

Obdobie dažďov je priaznivé pre množenie slimákov aj keď ešte nie sú vysoké teploty, ale aktívne sú už pri 5 °C a môžu poškodzovať práve vzchádzajúce rastliny alebo dokonca osivo. Pravidelne kontrolujte poľné plodiny, v záhradách je ich aktivita rýchlejšie pozorovateľná. V záhradách sú rozšírené slimáky a môžu sa šíriť aj do polí. Na poľných plodinách škodia najviac slizniačiky a slizovce,…

Repa cukrová v dekáde 2010 – 2020

Rokom 2020 sa uzavrelo druhého desaťročie 21. storočia. Je dobré, ak po určitej dobe zhodnotíme, čo sa podarilo, čo sa dosiahnuť nepodarilo, je dobré analyzovať príčiny daného stavu a naznačiť perspektívu na nasledujúce obdobie. Uplynulé desaťročie bolo v poľnohospodárstve pomerne turbulentným obdobím. Odohrali sa významné zmeny, ktoré ovplyvnili aj pestovanie repy a produkciu cukru na Slovensku. Nie je…